top of page

יזמות

01

משרד עורכי דין- לאור ושות'- מפה ארכיאולוגית
משרד עורכי דין- לאור ושות'- בעבודה

נדל״ן

נדל״ן >> יזמות

נדל״ן

מחלקת יזמות

מחלקת הנדל"ן בפירמה עוסקת בכל תחומי המקרקעין, יזמות,תכנון, פיתוח, בניה ושיווק של פרויקטים מכל הסוגים. 

מחלקת הנדל"ן של המשרד מייעצת ליזמים ולחברות מתחום המקרקעין, לחברות תעשייתיות, לחברות ממשלתיות, לזכיינים של פרויקטים בתחומי הנדל"ן, ללקוחות פרטיים, לחברות ו/או יזמים ישראלים המשקיעים בנדל"ן וחברות אחרות אשר נזקקות לייעוץ וליווי משפטי בנושאים הקשורים למקרקעין. 

במסגרת הליווי השוטף של לקוחות המחלקה מעורב המשרד  לרוב בליווי המשפטי של כל ההליכים הקשורים לתכנון  ולהקמה של הפרויקט, החל מהשלב התכנוני של אישור תוכניות מתאר והוצאות היתרי הבניה, דרך מימון הפרויקט, בנייתו, שיווקו (מכירתו או השכרתו), קבלת האישורים הנדרשים להשלמתו

וכלה ברישומו של הפרויקט. כך גם במסגרת זו מעורבת המחלקה בניהול משא ומתן עם צדדים שלישיים לרבות, בעלי קרקע, קבלנים, רשויות מקומיות, מוסדות התכנון ועוד.

בין היתר, מטפלת מחלקת הנדל"ן של המשרד בנושאים שלהלן:

  • ליווי משפטי של עסקאות מקרקעין על כל סוגיהן, לרבות עסקאות קומבינציה, עסקאות מכר ורכישה, עסקאות שכירות, עסקאות פינוי-בינוי, קבוצות רכישה ועוד.

  • ליווי משפטי של יזמים בכל הקשור להקמתם ושיווקם של פרויקטים למסחר ו/או משרדים ו/או מגורים, בכל ההיבטים המשפטיים הקשורים לפרויקטים כאמור, החל מרכישת  הזכויות במקרקעין ועד לרישום הבית המשותף. 

  • ליווי משפטי בנושאי תכנון ובניה במסגרת עסקאות או במסגרת ליווי של לקוחות או פרויקטים, וכן ייצוג לקוחות בפני מוסדות תכנון, ועדות ערר ועתירות מנהליות.

  • ביצוע בדיקות נאותות משפטית של נכסי מקרקעין במסגרת ליווי משפטי שניתן לעסקאות של רכישת חברות.

bottom of page