top of page

ניהול נכסים

03

לאור ושות'- משרד עורכי דין
לאור ושות'- משרד עורככי דין- שכונת מגורים

נדל״ן

נדל״ן >> ניהול נכסים

נדל״ן

מחלקת ניהול נכסים

שירות מיוחד במשרדינו מוענק ללקוחות המשרד בעלי צבר נכסי מקרקעין.

 

במסגרת הליווי ניתנת מעטפת משפטית מלאה ורחבה הכוללת את בדיקת המצב הרישומי, קידומו והסדרתו.

 

ניהול מסמכי המקרקעין ושמירתם, ליווי ועריכת הסכמי שכירות, יצירת בטוחות ושמירה מסודרת שלהם, עדכונם מעת לעת ובהתאם לצורך, אכיפת ההסכמים השונים, פתיחת הליכים כנגד מפרים ועוד.

 

משרדינו מעניק ייעוץ משפטי שוטף בכל הנוגע לשאלות משפטיות שמתעוררות עם הטיפול בנכסים ולמעשה במקרים רבים מפחיתים קונפליקטים בצורה משמעותית מבעלי הנכסים אשר לא נדרשים להתעסק עם חידוש הסכמי שכירות, ארגון החומר, שמירה עליו, עמידה על זכויותיהם ועוד.

bottom of page