top of page

רישוי עסקים

02

Data on a Touch Pad
Calculator

שירותים נוספים

שירותים נוספים >> רישוי עסקים

שירותים נוספים

מחלקת רישוי עסקים

כחלק מליווי החברות אותו מספקת הפירמה והבנת הצרכים העסקיים של לקוחותינו, אנו מציעים לחברות ולעסקים גם שירותים משפטיים בתחום רישוי העסקים.

במציאות התכנונית הקיימת בישראל יודע כל יזם ואיש עסקים כי המשימה לקבל רישיון עסק מהרשות ולצלוח את הסבך הבירוקרטי אינו משימה פשוטה. לפירמה ניסיון רב והבנה של צרכי העסקים הן מהצרכים המשפטיים הנוגעים לרישיון עסק והן מהצדדים התכנוניים והעסקיים.

אנו מלווים עסקים כבר בשלב היזמות בעזרת גורמי מקצוע בתחומי התכנון, על מנת לאפיין ולבדוק את מיקומו של העסק והתאמתו למטרות פעילותו, וכן לבדיקת דרישות פתיחת העסק מול הרשויות כך שהדרך אל רישיון העסק הרלוונטי תהיה מהירה ככל הניתן, תוך חיסכון רב בזמן ובמשאבים.

בנוסף וככל שיש בכך צורך בהמשך, למחלקת רישוי העסקים ניסיון רב בניהול הליכי ליטיגציה מורכבים הנוגעים לכתבי אישום אשר הוגשו כנגד עסקים בבתי המשפט השונים ברחבי ישראל.

בסיטואציות מורכבות אלו אנו פועלים על מנת למזער את החשיפה הפלילית של העסק ומנהליו, תוך ניהול אסטרטגיה משפטית ואסטרטגיה של משא ומתן מול כל הגורמים, בד בבד עם ההליך הפלילי, אשר תביא את העסק לפתרון המיטבי ולחוף מבטחים של רישיון עסק כדין.

bottom of page