top of page

ליטיגציה

03

משרד עורכי דין- לאור ושות'- אירוע חברתי

ליווי חברות

משרד עורכי דין- לאור ושות'- קולגות

ליווי חברות >> ליטיגציה

ליווי חברות

מחלקת ליטיגציה

מחלקת הליטיגציה בלאור עוסקת בכל סוגי ההתדיינות ומייצגת יחידים וגופים עסקיים בפני בתי משפט ובוררים.

המחלקה עוסקת בליטיגציה מסחרית ואזרחית, בסכסוכים פנימיים בחברות, ייצוג דירקטורים, נושאי משרה ובעלי שליטה, הפרת הסכמים ובסכסוכים בין צדדים שונים.

 

בנוסף, למחלקה ניסיון רב בייצוג בתחום אכיפת החיובים

והסידורים הכספיים.

 

המחלקה מתנהלת בפני כל הערכאות המשפטיות והרשויות השונות. אנו מייצגים חברות, תאגידים, ויחידים בסכסוכים מסחריים מורכבים, סכסוכים בנוגע לזכויות במקרקעין, ייצוג עותרים בעתירות מנהליות (לרבות בענייני מכרזים), סכסוכים כספיים לסוגיהם ועוד.

 

כמי שמאמינים בבניית גשרים ולא ביצירת תהומות, אנו מייצגים לקוחות בהליכי גישור שונים ויישוב סכסוכים וכן התמקדות במניעת סכסוכים עתידיים.

אנו מספקים ללקוחות המשרד התייעצויות לפני מחלוקות פוטנציאליות, בחינה משותפת של סיכוי/סיכון ועוד.

מחלקת הליטיגציה במשרדנו בעלת ניסיון, ידע ויכולת גבוהה להתמודדות עם תיקים בכל רחבי הליטיגציה האזרחית בישראל.

השילוב של רמה מקצועית מעולה, ניסיון רב שנים, התמחות בתחומים משפטיים רבים והיכרות עמוקה עם הערכאות השונות הביא להכרה באיכויותיה של המחלקה בקרב לקוחותיה, בחוגי המקצוע ובדירוגים המקצועיים השונים.

bottom of page