top of page
shutterstock_592252328.png

ההיכרות המעמיקה של המחלקה עם תחום מרכזי זה, לצד היכרות מקיפה עם המערכת הבנקאית בישראל, מאפשרים למחלקה לספק הן ללקוחות פרטיים והן לבעלי חברה ערך מוסף בחיבור שבין הצרכים הפיננסיים לצרכים המשפטיים העולים בליווי עסקאות שונות.

RESPONSIVE  |  CREATIVE  |  PROFESSIONAL

מחלקת המקרקעין מלווה את הלקוחות בכל שלבי העסקאות החל מביצוע

בדיקת הנאותות המשפטית של נכסי המקרקעין, ליווי בהליך הבנייה, ליווי במכירה,

שיקולי מס, רכישת נכסי מקרקעין על כל מרכיבי הטיפול. 

בשנים האחרונות המחלקה מלווה מספר קבוצות רכישה, עסקאות קומבינציה,

מכרזים, מכירה והשכרה של דירות או יחידות מסחריות עוד. 

המחלקה מייצגת את הלקוחות בעת עסקאות יד שנייה, מכירה של פרויקט או חלקים ממנו מתחילתו ועד סופו. לרשות הלקוחות עומד צוות משפטי המעניק פתרונות מקיפים בכל שלבי הרכישה, התכנון, הפיתוח וההקמה. כמו כן, משרדנו מתמחה בליווי יזמים ודיירים 

בעסקאות בניה והתחדשות עירונית מכוח תמ"א 38 (על סוגיו השונים),

עסקאות ״פינוי בינוי״, "מחיר למשתכן", רישום בתים משותפים והסכמי שיתוף.

bottom of page