top of page

דיני עבודה

01

משרד עורכי דין- לאור ושות'- נגרים
משרד עורכי דין- לאור ושות'- מפעל אריזות

ליווי חברות

ליווי חברות >> דיני עבודה

ליווי חברות

מחלקת דיני עבודה

תחום משפט העבודה הוא מורכב ודינמי.

מחלקת דיני העבודה היא אחת המחלקות הגדולות במשרד ומדורגת בקביעות

במקומות הראשונים במדד Duns. 

המחלקה מציעה ללקוחותינו ייעוץ משפטי ממוקד  ומסייעת למעסיקים ליצור קשרי עבודה רציפים תוך תמיכה בפרנסת עובדיהם ובתנאי עבודתם וכן בשיפור התפתחותם המקצועית. 

השירותים שלנו מתפרשים על פני מגוון רחב של נושאים מתחום דיני העבודה ולמעשה המשרד מעניק ללקוחותיו "חבילה כוללת" ומלווה אותם החל משלב תהליך קבלת העובדים למקום העבודה תוך ליווי פעילותם היומיומית של המעסיקים באמצעות מתן תשובות לכל הסוגיות הקשורות בהעסקת עובדים.

תחום דיני עבודה מגדיר את מערכת החובות והזכויות של עובדים ומעבידים מכוח החוק, הסכמים קיבוציים, הסכמים אישיים ופסיקת בתי הדין לעבודה ובית הדין הארצי.

ייחודו של תחום זה מודגש בקיומה של מערכת משפטית נפרדת, כמו גם בחקיקת מגן ענפה והסדרה רגולטורית אחרת, בתחומים שונים בעולם העבודה הקיבוצי והאישי, ומשפט הביטחון הסוציאלי.

זוהי מערכת מסועפת המונה תקנות, צווי-הרחבה, הסכמים והסדרים קיבוציים, ופסיקה רבה. 

ייחודיות זו, כמו גם היקף הנושאים והרגולציה הרבה, דורשות התמחות ומקצועיות בתחום זה.

  •  ייעוץ שוטף בתחום יחסי העבודה

  •  הצבת הגנה מקדימה וניהול סיכונים

  •  עריכת חוזי עבודה

  •  ניהול הליכים במקום העבודה (פתרון משברים)

  •  הכנת הסכמי סודיות והגבלת תחרות

  •  ניהול סכסוכי עבודה, סיוע בהליכי שימוע ופיטורין

  •  ייצוג מעסיקים בבתי - הדין לעבודה, ועדות תעסוקה, ישיבות בוררות וגישורים

מחלקת דיני העבודה הינה אחת המחלקות הגדולות במשרדנו ומנהלת תיקים רבים ובולטים בחשיבותם.
מעניקה ללקוחותיה ייעוץ משפטי שוטף בתחום דיני העבודה ויחסי העבודה,
הכולל בין היתר:
bottom of page